Corporate COVID-19 testing

uitsluitend voor bedrijven

Unieke samenwerking

AZ Delta biedt in samenwerking met Privaat Medisch Centrum Betamedics een compleet pakket aan voor de screening van actieve én doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie.

Ons aanbod is gebaseerd op de meest recente literatuur en de ervaring van het AZ Delta laboratorium op basis van meer dan 2.000 gehospitaliseerde COVID-19 patiënten en meer dan 400.000 uitgevoerde diagnostische PCR testen.

Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor advies & consultancy op maat van uw bedrijf én een volledige oppervlakte testing om een virus veilige werkomgeving te creëren.

Ons aanbod

screening & advies voor uw bedrijf

Door de slimme combinatie van 3 testen kunnen wij ondubbelzinnig en via verschillende manieren vaststellen of iemand op het moment van de staalafname een actieve infectie doormaakt of heeft doorgemaakt, en dit in de periode van 4 dagen voor de start van de symptomen tot ongeveer 50 dagen na de start van de symptomen. Daarnaast kunnen we ondubbelzinnig vaststellen of iemand nog altijd besmettelijk is. Tenslotte kunnen we ook op basis van het bloedonderzoek zien of de ziekte ernstig is, en een consultatie bij de huisarts vereist.

Opsporen van antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus Indien deze antistoffen aanwezig zijn, is het zeker dat de geteste persoon door het virus werd geïnfecteerd. Of deze infectie momenteel nog actief is wordt vervolgens onderzocht via de PCR test.

De PCR-test via neuswisser stelt vast of er een actieve infectie is.

In functie van de noden van het bedrijf kan gewerkt worden met het unieke integratieve panel van PCR/antistoffen/bloed profiling om met de hoogst haalbare gevoeligheid een actieve of recente infectie te objectiveren, of alternatief met componenten apart van dit panel: enkel PCR, enkel antistoffen.  Meten is één ding, een correcte interpretatie iets anders. Via AZ Delta wordt elk rapport geïnterpreteerd door een medisch expert en kan de klant vertrouwen hebben dat hij de beste kwaliteit voor zijn medewerkers heeft gekozen.

Op basis van de uitgebreide kennis over ziekenhuishygiëne kunnen wij in uw bedrijf een virus veilige omgeving creëren. Dit is de zogenaamde “oppervlakte testing”. Wij bieden een oppervlakte screening en waste water analyse van industriële oppervlakte met mogelijkheid van on-site risico analyse via SARS-CoV-2 PCR.

Omwille van meerdere, vnl. eerder logistieke, redenen kan het mogelijks moeilijker te organiseren zijn om nasofaryngeale wissers af te laten nemen. In dat geval is de tweede beste optie een RT-PCR test op speeksel. Speekselstalen kunnen op een zeer gemakkelijke manier (met onze specifieke afnameset) afgenomen worden door de patiënt zelf, zelfs bij kinderen. Er moet dus geen verpleegkundige langskomen om de afname te doen. Enigste nadeel is dat in speeksel sowieso een lagere hoeveelheid viraal materiaal aanwezig is dan in een nasofaryngeale afname. Om die reden is de gevoeligheid voor het opsporen wel wat minder dan op een nasofaryngeale wisser, maar het type test blijft de beste PCR test.“

Onze expertise

Innovatieve screening op basis van de ervaring van het AZ Delta laboratorium, meer dan 1.400 gehospitaliseerde COVID-19 patiënten en meer dan 35.000 uitgevoerde diagnostische PCR-testen.

De artsen van Laboratoriumgeneeskunde AZ Delta hebben een enorme opgebouwde expertise inzake SARS-CoV-2 infectie en COVID-19 screening op basis van data van meer dan 1.400 gehospitaliseerde COVID-19 patiënten, meer dan 35.000 uitgevoerde PCR-testen voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en unieke expertise in de selectie van de beste serologische testen voor SARS-CoV-2 antilichamen. Op basis van big-data analyse hebben zij de juiste combinatie van testen ontwikkeld voor elk type vragen vanuit het bedrijfsleven.

De artsen van AZ Delta hebben state-of-the-art kennis van ziekenhuishygiëne en infection control guidance. Het labo heeft aantoonbare ervaring in de screening van bedrijfsoppervlakten naar aanwezigheid van  virale SARS-CoV-2 partikels met o.a. recente service aan  winkelhuisketens in België.

Het labo beschikt over high-throughput platformen met grote capaciteit voor PCR en antistoffen testen. Onze teams staan ter beschikking om de staalafname en verwerking snel en correct te laten gebeuren via Privaat Medisch Centrum Betamedics. Afname op locatie kan onder strikte voorwaarden.

AZ Delta beschikt over een test voor SARS-CoV-2 antistoffen die superieur is aan de andere providers: deze test is niet alleen de meest gevoelige maar de gemeten antistoffen voorspellen ook het best de aanwezigheid van (vermoedelijk) beschermende immuniteit tegen het virus.

In functie van de noden van het bedrijf kan gewerkt worden met het unieke integratieve panel van PCR/antistoffen/bloed profiling om met de hoogst haalbare gevoeligheid een actieve of recente infectie te objectiveren, of alternatief met componenten apart van dit panel: enkel PCR of enkel antistoffen. 

Meten is één ding, een correcte interpretatie iets anders. Via AZ Delta wordt elk rapport geïnterpreteerd door een medisch expert en kan u vertrouwen hebben dat u de beste kwaliteit voor uw medewerkers heeft gekozen.

Uw voordeel

WAAROM EEN COMPLETE SCREENING BELANGRIJK IS

Leiding van bedrijf garanderen

Decision makers terug volledig operationeel inzetten.

Lange quarantaine vermijden

Wie kan terug komen werken? Wie kan terug klanten bezoeken?

Groepsbesmetting voorkomen

Zeker voor werknemers in ploegenstelsel, salesteam, ...

Werkverzuim vermijden

Ongeruste werknemers terug aan het werk krijgen.

Klanten geruststellen

Klantenrelaties terug persoonlijker maken.

Samenwerking AZ Delta

Betamedics fungeert als privé prikcentrum in samenwerking met AZ Delta.

ISO15189-AZ Delta
BELAC AZ Delta

De dienst Klinische biologie van het AZ Delta voert laboratoriumanalyses uit in volgende deelgebieden: klinische scheikunde, hematologie en stolling, microbiologie, toxicologie, hormonologie, metabole aandoeningen, infectieuze en niet-infectieuze serologie, moleculaire diagnostische technieken, point-of-care testing.Daarnaast bieden we diagnostische en technische bijstand bij de keuze van de analysen en de interpretatie van de analyseresultaten.Deze laboratoriumtesten gebeuren op diverse stalen van patiënten: bloed, urine, stoelgang, wondvocht, etter, hersen- of ruggenmergvocht, maagvocht, luchtwegenvocht, enzovoort.Het laboratorium doet ook bloedafnames, bekijk  hiervoor de website testmijnbloed.be

Een team van klinisch biologen en A1-geschoolde medische laboratoriumtechnologen (MLT) waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. De klinische biologen van het labo staan ook ter beschikking voor advies bij laboratoriumtesten. Het labo ondersteunt op die manier de behandelende arts bij de diagnosestelling en opvolging van zijn patiënten.De dienst Klinische biologie van AZ Delta ambieert permanent kwalitatief hoogstaande laboratoriumdiagnostiek en patiëntgerichte en efficiënte dienstverlening. Die beperkt zich niet enkel tot patiënten en zorgverleners in AZ Delta. Ook andere ziekenhuizen, laboratoria en artsen kunnen op hen een beroep doen.

Het laboratorium heeft een volledig uitgebouwd kwaliteitssysteem met RIZIV-erkenning en met accreditatie volgens de internationale ISO 15189 normen, verleend op basis van regelmatige audit door externe experten. Het laboratorium neemt hiervoor deel aan verscheidene externe kwaliteitscontroleprogramma’s. Interne kwaliteitscontrolematerialen worden uiteraard systematisch ingezet. Het laboratorium is erkend door het RIZIV met erkenningsnummer: 8-36609-16-998. Het laboratorium is geaccrediteerd volgens ISO-15189 via BELAC (382-MED).

De dienst Laboratoriumgeneeskunde telt 120 personeelsleden. Gemiddeld worden op werkdagen 1.250 voorschriften verwerkt voor opgenomen of ambulante patiënten en aanvragen doorgestuurd door andere laboratoria. Het aantal monsters op een doorsnee werkdag schommelt rond de 4.000. Met gemiddeld 5 uitgevoerde analyses per monster worden dat zo’n 20.000 uitgevoerde analyses per werkdag. De overgrote meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd door een 20-tal verschillende types labautomaten, die online gekoppeld zijn met het lab-informatiesysteem. Voor de uitvoering van de courante analyses van algemene chemie, hematologie en bloedstolling is een 24-uur-permanentie verzekerd.

#samentegencorona

U kan ons steeds telefonisch contacteren voor verdere bespreking of toelichting.

Schuiven naar boven