Klassieke RT-PCR test op nasofaryngeaal staal of op speekselstaal

uitsluitend voor bedrijven

Testen

In functie van het doel is het belangrijk om de juiste tests en testfrequentie te kiezen. Wij helpen jouw bedrijf hierbij.

Door de slimme combinatie van 3 testen kunnen wij ondubbelzinnig en via verschillende manieren vaststellen of iemand op het moment van de staalafname een actieve infectie doormaakt of heeft doorgemaakt, en dit in de periode van 4 dagen voor de start van de symptomen tot ongeveer 50 dagen na de start van de symptomen. Daarnaast kunnen we ondubbelzinnig vaststellen of iemand nog altijd besmettelijk is. Tenslotte kunnen we ook op basis van het bloedonderzoek zien of de ziekte ernstig is, en een consultatie bij de huisarts vereist.

Opsporen van antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus Indien deze antistoffen aanwezig zijn, is het zeker dat de geteste persoon door het virus werd geïnfecteerd. Of deze infectie momenteel nog actief is wordt vervolgens onderzocht via de PCR test.

Beide testen kunnen ingezet worden om een reisattest af te leveren.

Er wordt steeds, bij een positief geval een variantanalyse uitgevoerd, zodat bepaald wordt om welke type variant (Brits, Zuid-Afrikaans, Braziliaans, andere….) het gaat.

Dit kan immers van groot belang zijn en heeft heel wat impact op bepaalde quarantaine maatregelen, ook na vaccinatie, waarbij we nu al weten dat de huidige vaccinatie veel minder bescherming beidt tegen bepaalde varianten. Variantanalyse zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen.

Preventieve screeningstesten

Preventieve screeningstesten voor opsporen van clusters in bedrijven of collectiviteiten:

Om op regelmatige basis screenings te organiseren bij grotere groepen personeel, dat geen symptomen vertoont in preventieve setting, en er zo voor te kiezen om in veilige omstandigheden te kunnen blijven werken in uw bedrijf, zijn er 2 screeningstesten, waarbij het doel is om enkel de superverspreiders/besmettelijke personen op de werkvloer eruit te halen. Op die manier proberen we te voorkomen dat hele afdelingen moeten gesloten worden binnen een bedrijf.

Deze 2 screeningstesten zijn enerzijds de screeningstest op speeksel en anderzijds de sneltesten op nasofaryngeale afnames.

Deze teststrategie is enkel te gebruiken als ‘kanarie in de koolmijn’: het resultaat is vooral betekenisvol op groepsniveau, want een of meerdere positieve screeningstesten tonen aan dat er een cluster in het bedrijf is. Het identificeert ook wie op moment van afname een mogelijke superspreader is, en onmiddellijk in quarantaine moet gaan.

De beperktere gevoeligheid van deze testen impliceert dat bij screening van alle asymptomatische medewerkers een belangrijke fractie van infecties niet worden gedetecteerd.

Enkel een positief testresultaat kan als betrouwbaar en informatief worden beschouwd in een individuele persoon, want compatibel met een hier en nu (op moment van de screening) actieve infectie en besmettelijke status.

Een negatief resultaat van deze screeningstest is ofwel compatibel met afwezigheid van infectie, maar kan ook nog steeds een vroege infectie betekenen waarbij nog maar een lage virale lading aanwezig is, die dus nog niet opgepikt wordt met deze test!!

Vandaar het belang om deze testen zeer regelmatig (minstens 2 keer per week) uit te voeren! Zoniet, kan 3-5 dagen later een onontdekte en eerder vals negatieve persoon toch een nieuwe actieve cluster kan veroorzaken.

Sensitivity

Gradaties van gevoeligheid voor oppikken van positiviteit:

Verschillende gradaties van gevoeligheid voor oppikken van positiviteit: geordend van meest naar minst gevoelig

1. PCR op nasofaryngeale wisser = gouden standard

2. PCR op speeksel (screening): enkel voor oppikken van superspreaders/besmettelijke personen

3. Alleen sneltest op nasofaryngeale stalen (enkel sneltest = enkel superspreader-detectie; evenwel doordat dit in onze setting dit steeds gecombineerd wordt met een PCR test, is de combinatie te vergelijken met 1 nadat de PCR werd uitgevoerd).

4. Antigentest (sneltest) uitgevoerd op neuswisser professioneel

5. Antigen Zelftest (keel/neus)

Instructies

Test afnemen

#samentegencorona

U kan ons steeds telefonisch contacteren voor verdere bespreking of toelichting.

Schuiven naar boven